Forsikringer

Kommunen har tegnet forsikring hos KommuneForsikring og administreres af kommunens forsikringskoordinator.

Præmien betales af beboerne og opkræves af et fast månedligt beløb på servicepakken.

Dækning og præmie er baseret på en forsikringssum på kr. 100.000 pr. beboer.

Er det tilfældet at beboerens indbo overstiger dette beløb, skal forsikringsforholdet vurderes af kommunens forsikringskoordinator.